Invitation “solo exhibition Stéphanie KOHN”

February 14th, 2008

Invitation Stéphanie Kohn

Invitation Stéphanie Kohn